Communicatie specialist (part-time)

Wij zijn met spoed op zoek naar een Chat en Content moderator!

Heb jij affiniteit met reizen en ben jij een enthousiaste teamspeler die het leuk vindt een belangrijke schakel te zijn tussen de klant en een groeiend bedrijf? Ben jij iemand die graag dagelijks klanten wil helpen en wil je snel aan de slag? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zoey is een bedrijf dat zich richt op het standaardiseren van hyper-personal gesprekken en helpt partners om voor hun klanten de ultieme klantervaring te creëren. We helpen bedrijven zoals TUI en Goboony, om vaker, langer en persoonlijker met hun klanten in contact te komen door middel van gepersonaliseerde tips te versturen via onze chats. Wij zijn niet alleen gefocust op de reisbranche, maar ook de onderwijsbranche zoals het Nova college. Zo helpen wij scholen om meer inzicht te krijgen in de vragen die studenten en docenten krijgen gedurende het schooljaar. Wij helpen hen door middel van interactie met de studenten en docenten zelf.

Wij zijn op zoek naar communicatie specialist die in staat is om met al onze klanten op een professionele manier te communiceren en die het natuurlijk geweldig vind om content te schrijven. Deze rol is van cruciaal belang voor het zetten van de toon in het creëren van een goede klantrelatie voor onze partners.

Wat houdt de functie in?

 • Chats beantwoorden voor zowel onze travel als educatie klanten, aanspreekpunt klanten.
 • Customer service vraagstukken beantwoorden.
 • Content schrijven: we groeien hard en daarmee dient ook onze content database te groeien. Als moderator schrijf je creatieve content voor zowel voor onze travel als educatie klanten. Je bedenkt creatieve ideeën voor communicatie en activiteiten/tips gericht op onze doelgroepen en werkt deze uit.
 • Analytics en quality management: Wat vinden de klanten van onze klanten van onze service en hoe kunnen we hen een nog betere journey geven? Bezig zijn met het verbeteren van klanttevredenheid.
 • Meedenken in processen voor zowel huidige als nieuwe klanten en onze interne communicatie hiervoor.
 • Een goede klantrelatie opbouwen tussen onze partners en hun klanten.

Wie ben jij?

 • Je hebt HBO denkniveau en je hebt affiniteit met communicatieprocessen en klantgericht denken.
 • Je vindt het leuk om creatieve content te schrijven/ te creëren.
 • Je hebt ervaring in het schrijven van teksten..
 • Je bent creatief, communicatief vaardig, sociaal, pro-actief en ook nauwkeurig.
 • Nederlands en Engels gaat je makkelijk af.
 • Je bent een echte teamplayer, bent stressbestendig en een echte aanpakker.

Je zult het hier geweldig vinden omdat:

 • Je werkdagen gevarieerd zullen zijn.
 • We flexibele werktijden hebben en een marktconform salaris bieden.
 • Je zowel thuis als op kantoor, maar ook op reis kan werken.
 • Je deel uitmaakt van een groeiend team die het beste uit zichzelf en elkaar wilt halen!

Lijkt het je wat om te zorgen voor uitstekende klantervaringen? Heb jij een gedreven en gemotiveerde persoonlijkheid? Twijfel niet en stuur je motivatie en sollicitatiebrief naar onze HR-afdeling, [email protected].

Communications specialist (part-time)

We are urgently looking for a Chat and Content moderator!

Do you have an affinity for travelling and are you an enthusiastic team player who enjoys being an important link between the customer and a growing company? Are you someone who likes to help customers on a daily basis and do you want to get started quickly? Then we are looking for you!

Zoey is a company focused on standardising hyper-personal conversations, helping partners create the ultimate customer experience for their customers. We help companies like TUI and Goboony, to connect with their customers more often, longer and more personally by sending personalised tips through our chats. We are not only focused on the travel industry, but also the education industry such as Nova college. For instance, we help schools gain more insight into the queries students and teachers receive during the school year. We help them by interacting with the students and teachers themselves.

We are looking for communications specialist who is able to communicate with all our clients in a professional manner and who, of course, loves writing content. This role is crucial for setting the tone in creating a good customer relationship for our partners.

What does the role entail?

 • Answering chats for both our travel and education customers, point of contact for customers.
 • Answering customer service queries.
 • Content writing: we are growing fast and with that, our content database needs to grow too. As a moderator, you will write creative content for both our travel and education clients. You come up with creative ideas for communication and activities/tips aimed at our target groups and elaborate on these.
 • Analytics and quality management: What do our customers think of our service and how can we give them an even better journey? Busy with improving customer satisfaction.
 • Thinking along in processes for both current and new customers and our internal communication for this.
 • Building a good customer relationship between our partners and their customers.

Who are you?

 • You have an HBO level of thinking and you have an affinity with communication processes and customer-oriented thinking.
 • You enjoy writing/ creating creative content.
 • You have experience in writing texts.
 • You are creative, communicative, sociable, proactive and also accurate.
 • Dutch and English come easily to you.
 • You are a real team player, are stress-resistant and a real go-getter.

You will love it here because:

 • Your working days will be diverse.
 • We have flexible working hours and offer a competitive salary.
 • You can work from home, in the office or while travelling.
 • You will be part of a growing team who want to get the best out of themselves and each other! 

Would you like to provide excellent customer experiences? Do you have a driven and motivated personality? Don’t hesitate and send your motivation and cover letter to our HR department, [email protected].